En förankrad EU-politik genom samarbete och dialog

Seminarium och nätverksträff i Europahuset om möjligheten till inflytande i EU:s beslutsprocesser, med fokus på delegerade akter och samråd

Thursday 29 September 2022 14:00 17:00
111 Participants
Sweden


En förankrad EU-politik genom samarbete och dialog: Seminarium och nätverksträff i Europahuset om möjligheten till inflytande i EU:s beslutsprocesser, med fokus på delegerade akter och samråd

Rådet och Europaparlamentet kan ge EU-kommissionen befogenhet att anta s.k. delegerade akter och genomförandeakter, även kallat följdlagstiftning. Syftet är att kommissionen snabbt ska kunna anpassa lagstiftning till en föränderlig värld. Under arbetet kan kommissionen inhämta råd och synpunkter. Delegerade akter träder i kraft om inte Rådet eller Europaparlamentet lägger in sitt veto. 

Hur fungerar detta i praktiken? Maria Strömvik  presenterar ny forskning som beskriver både hur användningen av delegerade akter utvecklats och hur samråden med expertgrupper sett ut under de senaste åren. 

En annan viktig fråga som kommer att beröras är möjligheten till inflytande genom offentliga samråd. EU-kommissionen genomför kontinuerligt sådana som ett led i förberedningen av förslag till ny eller ändrad lagstiftning. 

Bland talarna finns:
Cecilia Thorfinn, chef för kommunikationsteamet vid EU-kommissionens representation i Sverige,
Maria Strömvik, Universitetslektor och biträdande föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, Jelle Verheij, forskningsassistent vid Centrum för europaforskning Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd NNR, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef och chef Europa och juridik vid TCO, Emma Wiesner (C), ledamot av Europaparlamentet, Eva Sjögren, chef för EU-kansliet vid Statsrådsberedningen

Diskussionen modereras av Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS). 

Avslutningsvis bjuds alla deltagare att stanna och fortsätta samtalet under ett efterföljande mingel.

När: den 29 september klockan 14:00-16:00, följt av mingel mellan klockan 16:00 och 17:00
Var: Europahuset, Regeringsgatan 65 (våning 2), Stockholm
Anmälan: Seminariet är nu fullsatt

Välkommen!