Koen olevani osa tätä yhteisöä, jopa ulkomaalaisena

Kun ryhdyin yhdessä.eu-yhteisön vapaaehtoiseksi, pääsin osallistumaan tapahtumiin, joiden avulla pystyin tuomaan EU:ta lähemmäs nuoria

Kun ryhdyin yhdessä.eu-yhteisön vapaaehtoiseksi, pääsin osallistumaan tapahtumiin, joiden avulla pystyin tuomaan EU:ta lähemmäs nuoria. Sain järjestää työpajoja yhdessä.eu-yhteisön ja eurooppalaisen One Hour for Europe  nuorisojärjestön kanssa. Siinä toimimalla voin kertoa nuorille Euroopan unionin saavutuksista ja eduista, sen toimielinten tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista ja muista nuorille tärkeistä asioista.

Vapaaehtoisena yhdessä.eu-yhteisössä pystyin luomaan vielä tiiviimpiä yhteyksiä Euroopan parlamentin virkakuntaan, kuten Jaume Duchiin, ja pääsin kertomaan omia näkemyksiäni siitä, miten nuoria voidaan kannustaa osallistumaan EU-vaaleihin ja miten voimme edistää Eurooppa-aatetta nuorten keskuudessa. Euroopan parlamentin Portugalin-yhteystoimistossa muiden portugalilaisten nuorisoaktivistien ja yhdessä.eu:n vapaaehtoisten kanssa pidetyissä kokouksissa sain edistää omia arvojani.

Osallistuin vapaaehtoistoimintaan, mutta pääsin myös järjestämään työpajoja, osallistumaan messuille, kertomaan muille nuorille, keitä olemme ja mitä teemme, ja esittämään ajatuksiani Euroopan parlamentin toimintaan vaikuttaville ihmisille. Vaikka olen ulkomaalainen, tunnen päässeeni yhteisöön hyvin sisään.

Osallistuin vapaaehtoistoimintaan, mutta pääsin myös järjestämään työpajoja.

Mariana, Portugal